Print button
Rijndijk 5-C, Hazerswoude-Rijndijk, Zuid-Holland, 2394 AA, Nederland €775.000 Kosten Koper
Vrijstaande pand met stallen en grond
Te koop
18
Specificatie
Publicatie datum feb 22, 2019
Beschrijving
Bijgewerkt op: mrt 14, 2019
Algemeen

Algemeen

TE KOOP: Op prachtige locatie, in het buitengebied van Hazerswoude – Rijndijk, grenzend aan het polderlandschap van het Groen Hart.

Een eenvoudige vrijstaande pand, bouwjaar 1972 met tuin, boomgaard, stal, een grote loods, een overkapping, alsmede circa 1,5 hectare land.

De pand behoeft wel aanpassing naar huidige eisen van gebruik t.a.v. keuken en sanitair, maar biedt zeer veel mogelijkheden.

Zoekt u iets bijzonders dan is dit zeker de moeite waard om eens te bezichtigen. Uitermate geschikt voor dierenliefhebbers, stalling van auto’, caravans en boten.

Ligging en bereikbaarheid

De ligging en bereikbaarheid zijn uitstekend. Op korte afstand van de N11, die aansluiting geeft op de A4 en de A12 richting de grote steden in de Randstad, maar ook naar Rotterdam, Amsterdam en Utrecht. Diverse busverbindingen rijden over de Rijndijk naar Leiden, Alphen aan den Rijnen ook naar Zoetermeer.

Verder heeft Hazerswoude 3 grote supermarkten (Albert Hein, Jumbo en Hoogvliet), een bakker, slager, drogist, kapper boekhandel, bloemist, slijterij, diverse horeca gelegenheden, maar ook een huisarts, apotheek en fysiopraktijk. Ook is er een wekelijkse markt op het centrale plein. Kortom van alle gemakken voorzien.

Vraagprijs

Koopsom bedraagt € 775.000,= kosten koper.

Met als zekerheidsstelling een bankgarantie c.q. waarborgsom ter waarde van 10% van de koopsom.

Kadaster: Sectie: H410, groot 2.270 m² en sectie: H, groot 14.965 m².

Parkeervoorzieningen

Op eigen terrein is uitstekende parkeervoorzieningen.

Wijze van oplevering

De wijze van oplevering is in huidige staat.

In de pand zijn asbesthoudende materialen aanwezig. Eventueel ook mogelijk in de bijgebouwen en/of daken.

Koopovereenkomst

Het koopcontract zal vervaardigd worden op basis van het standaard model Raad van Onroerende zaken (ROZ), zoals gehanteerd door

Koopovereenkomst

Het koopcontract zal vervaardigd worden op basis van het standaard model Raad van Onroerende zaken (ROZ), zoals gehanteerd door de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).

Aanvaarding

Het object is in overleg te aanvaarden.

Verkopers hebben het verkochte niet zelf bewoont en worden de volgende zaken worden in de koopovereenkomst opgenomen:

Ouderdomsclausule:

Koper is ermee bekend dat de verkochte pand oorspronkelijk is gebouwd in 1972 en de andere opstallen van een oudere datum zijn met de toen gebruikelijke materialen en is bekend met de dienovereenkomstige staat van het pand. Hij aan-vaardt alle in verband daarmede voorzienbare of te verwachten tekortkomingen van het onroerend goed, in het bijzonder wat betreft funderingen, de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, gas, water en andere lozingen, daken en eventuele installaties, alsmede gebruikte materialen en de afwezigheid van enig ongedierte c.q. schimmels (zoals bijvoorbeeld houtworm, boktor, zwam), ook voor zover die een belemmering zouden kunnen zijn voor het normaal gebruik van het verkochte.

Asbest:

Koper verklaart ermee bekend te zijn dat er ten tijde van de bouw en/of renovatie van het verkochte, een normale praktijk was eventueel asbesthoudende materialen te hebben verwerkt. In de onroerende zaak kunnen asbesthoudende stoffen/materialen aanwezig zijn.  

Indien deze worden verwijderd, dienen door koper maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft. Koper verklaart met deze wetgeving bekend te zijn en aanvaardt alle aansprakelijkheid en gevolgen die uit de aanwezig-heid van asbest en/of de verwijdering van asbest uit de onroerende zaak kan voort-vloeien. In afwijking van artikel 6.3. van deze koopakte en artikel 7:17 lid 1 en 2 BW komt het geheel of ten dele ontbreken van één of meer eigenschappen van de onroe­rende zaak voor normaal en bijzonder gebruik en het eventueel anderszins niet-beantwoorden van de zaak aan de overeenkomst als gevolg van de aanwezig-heid van enig asbest in welke samenstelling en/of op welke plaats dan ook voor rekening en risico van koper. Bij het vaststellen van de koopsom is hier rekening mee gehouden. In het geval deze worden verwijderd dienen door koper, die maatregelen en voorzieningen te worden getroffen die de wetgeving voorschrijft.

Bodemverontreiniging:

Elke aansprakelijkheid van verkoper jegens koper, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, voor eventuele verontreiniging van de grond en/of het grondwater van de gehele onroerende zaak wordt uitgesloten. Tevens vrijwaart koper verkoper voor alle aansprakelijkheid, hoe ook genaamd en onder welke titel dan ook, die uit de aanwezigheid van bodem- en/of grondwatervervuiling in de onroerende zaak kan voortvloeien.

 

Bij oudere panden gebouwen dient u er als (kandidaat) koper verder, rekening mee te houden, dat de eisen aan de bouwkwaliteit gesteld mogen worden, aanzienlijk lager kunnen liggen dan bij nieuwe panden. Indien hierover bij u twijfels ontstaan, dient u daartoe nader onderzoek te plegen. Dit geldt tevens indien u voornemens bent te verbouwen.

Tenzij verkoper de kwaliteit ervan heeft gegarandeerd, staat hij of zij, niet in voor de vloeren, de leidingen voor elektriciteit, water en gas, de riolering en de aanwezigheid van eventueel doorslaand of optrekkend vocht, Bouwkundige gebreken worden, voorzover aanwezig, niet geacht belemmerend te werken op het beoogde gebruik.

Locatie